Hiina tööstusliku õmblusmasinatööstuse tootmine ja müük 2020. aastal

Hiina tööstuslike õmblusmasinate tootmine ja müük, import ja eksport on 2019. aastal vähenenud

Nõudlus tekstiili- ja rõivaseadmete (sh tekstiilimasinad ja õmblusmasinad) järele on jätkanud langust alates 2018. aastast. Tööstuslike õmblusmasinate toodang 2019. aastal on langenud 2017. aasta tasemele, ca 6,97 miljonit ühikut;mõjutas kodumaine majanduslangus ja kahanev järelnõudlus rõivaste jms järele. 2019. aastal oli tööstuslike õmblusmasinate müük kodumaale ligikaudu 3,08 miljonit ühikut, vähenedes aastaga ligikaudu 30%.

Sadade ettevõtete vaatenurgast tootsid 2019. aastal 100 tööstuslikku õmblusmasinat 4 170 800 ühikut ja müüsid 4,23 miljonit ühikut tootmis-müügi suhtega 101,3%.Hiina-USA kaubandusvaidlusest ning rahvusvahelise ja sisenõudluse aeglustumisest mõjutatud tööstuslike õmblusmasinate import ja eksport vähenesid 2019. aastal.

1. Hiina tööstuslike õmblusmasinate toodang on vähenenud, 100 ettevõtet moodustavad 60%.
Minu kodumaa tööstuslike õmblusmasinate toodangu vaatenurgast saavutas tööstustoodete ajakohastamise ja järgtööstuse jõukuse parandamise kaherattaveo ajal aastatel 2016–2018 tööstuslike õmblusmasinate toodang kiire. kasvu.2018. aasta toodang ulatus 8,4 miljoni ühikuni, mis on viimaste aastate kõrgeim.väärtus.Hiina õmblusmasinate assotsiatsiooni andmetel oli minu kodumaal 2019. aastal tööstuslike õmblusmasinate toodang umbes 6,97 miljonit ühikut, mis on 17,02% vähem kui aasta varem ning toodang langes 2017. aasta tasemele.

2019. aastal tootis assotsiatsiooni jälgitav 100 põhimasinate ettevõtet kokku 4,170 miljonit tööstuslikku õmblusmasinat, mis on 22,20% vähem kui aasta varem, moodustades ligikaudu 60% tööstuse kogutoodangust.

2. Hiina tööstuslike õmblusmasinate turg on muutumas küllastunud ja kodumaine müük on jätkuvalt loid
Aastatel 2015–2019 näitas tööstuslike õmblusmasinate sisemüük kõikuvat trendi.2019. aastal on sisemajanduse kasvavast allasurvest, Hiina-USA kaubandusvaidluste eskaleerumisest ja turu järkjärgulisest küllastumisest mõjutatud rõivaste ja muude rõivaste järelejäänud nõudlus märkimisväärselt kahanenud ning õmblusseadmete kodumaine müük on kiiresti kasvanud. aeglustunud negatiivseks kasvuks.2019. aastal oli tööstuslike õmblusmasinate siseriiklik müük ca 3,08 miljonit, vähenedes aastaga ca 30% ning müük jäi veidi alla 2017. aasta tasemele.

3. Hiina 100 ettevõtte tööstuslike õmblusmasinate tootmine on aeglustunud ning tootmis- ja müügimäär on madalal tasemel.
Hiina õmblusmasinate assotsiatsiooni jälgitava 100 komplektse masinaga tegeleva ettevõtte statistika järgi näitas 2016-2019 tööstuslike õmblusmasinate müük 2016-2019 kõikuvat trendi ning 2019. aasta müügimaht oli 4,23 miljonit ühikut.Tootmis- ja müügimäära vaatenurgast oli 100 komplektse masinaga tegeleva ettevõtte tööstuslike õmblusmasinate tootmis- ja müügimäär aastatel 2017-2018 alla 1 ning tööstuses tekkis järkjärguline ülevõimsus.

2019. aasta I kvartalis on tööstuslike õmblusmasinate pakkumine tööstuses üldiselt tihenenud, tootmis- ja müügimäär ületab 100%.Alates 2019. aasta teisest kvartalist on kahaneva turunõudluse tõttu ettevõtete tootmine aeglustunud ning jätkuvalt on ilmnenud olukord, et turu pakkumine ületab nõudlust.Seoses 2020. aasta tööstuse olukorra suhtelise ettevaatlikkusega võtsid ettevõtted 2019. aasta kolmandas ja neljandas kvartalis initsiatiivi tootmist vähendada ja laoseisu kahandada ning surve tootevarudele vähenes.

4. Rahvusvaheline ja sisenõudlus on aeglustunud ning import ja eksport on vähenenud
Minu kodumaa õmblusmasinatoodete ekspordis domineerivad tööstuslikud õmblusmasinad.2019. aastal moodustas tööstuslike õmblusmasinate eksport ligi 50%.Hiina-USA kaubandusvaidlusest ja rahvusvahelise nõudluse aeglustumisest mõjutatud tööstuslike õmblusseadmete aastane kogunõudlus rahvusvahelisel turul on 2019. aastal vähenenud. Tolli peavalitsuse andmetel eksportis tööstus kokku 3 893 800 tööstuslikku toodet. 2019. aastal õmblusmasinaid, vähenes aastaga 4,21% ja ekspordiväärtus oli 1,227 miljardit USA dollarit, mis on 0,80% rohkem kui aasta varem.

Tööstuslike õmblusmasinate impordi seisukohalt kasvas aastatel 2016–2018 nii tööstuslike õmblusmasinate impordi arv kui ka impordi väärtus aasta-aastalt, jõudes 2018. aastal 50 900 ühikuni ja 147 miljoni USA dollarini, mis on viimaste aastate kõrgeim väärtus. .2019. aastal oli tööstuslike õmblusmasinate kumulatiivne impordimaht 46 500 ühikut impordiväärtusega 106 miljonit USA dollarit, vähenedes aastaga vastavalt 8,67% ja 27,81%.


Postitusaeg: aprill-01-2021